Informatik - Lärande - Verksamhetsstöd. Firma Dany Marmur.
Om företaget (introduktion) Verksamhet/Tjänster (Vad som erbjuds, kompetensområden, teknologier) Historik/Kunder (Kundlista, "showcases")
 

Välkommen

Till Firma Dany Marmurs hemsida.

Informatik

Eng: Informatics - Informationslära. Vetenskap inbegripen med inhämtande, manipulation, klassificering samt lagring och hämtning av ackumulerad vetskap.

Lärande

Pedagogik som en livsstil. Att alltid omge sig och andra med en miljö optimerad för lärande och fortsatt utveckling av individ, grupper och idéer.

Verksamhetsstöd

Produktion och resurshantering med målet för ögonen, d.v.s att stå till förfogande utan hängivelse åt expansion och egen vinning.

Tillbaka (Tillbaka till startsidan) Byt till större text